اینجا!!!!

اینجا به غیر از تو، هیچ حادثه ای خوش نیست

دنیا توی دستامه ، دستت واسه ی من نیست

اینجا به غیر از تو تاریکه تاریکه

چشمای من بی تو به گریه نزدیکه

اینجا تمام شب چشمام پر از آبن

از دوری دستات ماها نمیخوابن

اینجا به غیر از تو عشقی نمیباره

تو دوری اما غم تنهام نمیزاره

اینجا به بجز عکست هیچ چیز پیدا نیست

چشمام بدون تو دلخوش به فردا نیست

خورشید و ماه و من تا صبح بیدارن

وقتی که تنهایی تنهات نمیزارن

اینجا که تو هستی خورشید نمیتابه

وقتی که تو هستی هیچ کس نمیخوابه

کی میرسی از راه ، کوچه چراغونه

من منتظر هستم ، برگرد به این خونه

https://www.academytaraneh.com/5360کپی شد!
1458
۵۳