برای اولین ارسالم یه بخش کو تاه از ترانه رو آپ میکنم

دوستان نظر بدن…

 

یه عمره توی این جاده، پی اسم تو مـــی گردم
یه عمره با خیــــــال تو، تووو دنیا زندگی کردم

(سهیل شکری)

 

یه عمره توی این جاده، پی اسم تو می گردم

یه عمره توی این جاده، پی اسم تو می گردم

https://www.academytaraneh.com/5264کپی شد!
1199
۳۰