دل شکستن

وقتی اومدی تو قلبم ، بغضِ تو دلم شکستی
دلمُ به غم کشیدی ، زخم تو قلبم نبستــی
***
دل به تو دادم هدیــــه ، جایِ سیگارت نمــــــودی
سوخت از گرمای دردت ، دود خوردن ها چه سودی
***
وقتی می دونی اسیری ، چرا در قلبم پریـــــــــدی
دل شکستن ها که سخته ، سوز و دردش رو ندیدی؟
***
مدتّی موندی کنارم ، کار و بارم شد فرامـــــوش
چه ضرر از تو کشیدم ، خاطراتت مونده بر دوش
***
چه کنم با این تباهی ، چه بگم از تو به خونه
بی وفایی تو عزیزم ، به دلم زدی نشـــــونه
***
من و با تو دیده بودن ، گولِ حرفاتُ کشیدم
به اونا دلم چی میگه ، میگه از قهرش بریدم
***
تو خیابون تویِ سبزه ، دشمنم رو سرد کـــردی
یکی رو بهتر که دیدی ، من و در جا طرد کردی
***
نمی خوام ادامه میدم ، سیر شدم از کار و بـــارت
بس کن از عشقِ دروغی، گور کن اون قلب زارت
***
جاسم ثعلبی حسّانی ۰۹/۰۵/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5224کپی شد!
606
۱۶