::: شاید بمیرم:::

دنیای من بی تو چه تلخه/
دنیای من هر روز بی فرداس/
دنیای من بی تو خرابه/
دنیای من بی تو فقط رویاس/
حتی یه وقتایی که دلتنگم/
گریه واسم یه آرزو میشه/
یاد تو می افتم نمیفهمم/
دنیام چطوری زیرورو میشه/
یادت همیشه خوبه میمونه/
از تو فقط این یادگاری هست/
گاهی که عکساتو نمیبینم/
اون موقع دنیام دیگه ویرونه/
شک میکنم شاید که من مردم/
یا که تب (طبع) دنیا همینجوره!/

وقتی که آدمها همو میخان/

دستاشون از دستای هم دوره/

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5214کپی شد!
950
۱۶