آرامش ِ یادت

به یادت خیلی آرومم/ رو گونه م جای لبهاته
بگو عکسای من بازم/ توی آغوش ِ شبهاته ؟ !
من از حادثه لبریزم/ نفس ، حبسه توی سینه م
منو جا کن توو آغوشت/ کنارت عشق ، می بینم
بیا ما بی وفا باشیم / به این دنیا و آدمهاش
گلم ، گلبوسه تقدیمت/ نگو ای کاش نگو ای کاش
حواسم پرته چشماته/ تویی با من ، توو آغوشم
بگیر دلتنگیامو که / با تو می شه فراموشم
با اون لبخند آرومت / بگو یاد ِ چشام هستی ؟
چقد من عاشقت هستم / توی هُشیاری و مستی
به یادت خیلی آرومم/ رو گونه م جای لبهاته
بگو عکسای من بازم/ توی آغوش ِ شبهاته ؟ !

https://www.academytaraneh.com/5145کپی شد!
939
۱۷