:::تورو دارم:::

حس میکنم دنیارو دارم/ وقتیکه تو باشی کنارم/شاید کمه احساسم اما/این خوبه با عشقت گرفتارم/هی راهمو گم کردمو رفتم/وقتی نبودی پیش تنهایی/یکدفعه فهمیدم تورو دارم/هرچند دوری مثل رویایی/راحت شدم از دست دلشوره/وقتی شدی دنیای این روزام/دلخوش به این میشم که گهگاهی/پاتو بزاری توی رویاهام/

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5133کپی شد!
1013
۲۲