عشق مُرده

دوست دارم بسه دیگه
بهت نمیگم من دیگه
دیگه نگو قصه برام
نگو که تکرارِ برام
ازاین دل خَسته نگو
از لبای بسته نگو
بگو واسم دلواپسی
بگو بدادم میرسی
نگو که بیزاری زعشق
که رفتی سوی سرنوشت
پا تو گذاشتی رودلم
حَل تو نکردی مُشگلم
دیگه نگو زِ دُوری ا
زِ دُوری ا ، دلخوری ا
حالا که تنهاست دل ما !
خسته زشبهاست دل ما
بگو واسم دلواپسی
کی تو بدادم میرسی

https://www.academytaraneh.com/5089کپی شد!
807
۹