گم شدم

من گم شدم تو دستات

وقتی غرق نگات شدم

تو ساحل اغوشت 

من گم شدم تو بازوات

میون اون بوسه هات

بیا من و پیدا بکن

از لابه لای لبهات

از عطر مونده ی تنم

از رد اشکم رو پیرهنت

بیا من و پیدا بکن

گم شده ام تو چشمات

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: