انعکاس

هر چی باشی همون میشم/ یه انعکاس از تو منم
بد باشی از تو بد ترم/ خوب با شی بات روراس منم

برق چشات ازم نگیر/ دنیا تو مهتاب می کنم
یه لحظه بی قرار بشی/ عمرمو بی تاب می کنم

حالا و هوات ابری بشه / تگرگ میشم روی سرت
اسم منو خط بزنی / می بندم حتی دفترت

تا آخرش باهام باشی/ با هات میام تا اونورش
خوب تا کنی باهام دیدی/ منم شدم ایول ترش

با احساسم بازی کنی / سه سوت المپیک ت کنم
تفریح و سرگرمی ت بشم/ راهی پیکنیک ت کنم

جام شه تو قلبت می دونی / پات میذارم روی سرم
یه شاخه گل بسه برام / تا دنیا تو کنم ارم

داد بزنی سرم یه روز/ خراب کنم دنیا سرت
نفرین و لعنتم کنی / خودم میارم خبرت

هر چی باشی همون میشم/ یه انعکاس از تو منم
بد باشی از تو بد ترم/ خوب با شی بات روراس منم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5043کپی شد!
1058
۱۸