هدر شدی..

درگیر ِ این دنیا شدی

 توو بُهت ِ این ترانه ها

 سکوتُ کوک میکنی

مــُــرد ِ دیگه بهونه ها

قرمز شده چراغ ِ تو

فکر ِ عبور ِ روحتی

وقتت  داره حدر میره

توو فکر ِ عمر ِ نوحتی

*********

ورق بزن ثانیه رو

تموم ِ اوقاتت پــُــر ِ

هیچ آرزویی نداری

وقتت بهم نمیخوره

*********

عمرت پــُــر از عقربه هاست

گذشته های بی شمار

دلت پــُــر از سیاهیا

با چشمای ِ خیس ُ خمار

 

تـَـرکی تموم ِ حـِـسِّت ُ

یه عمر ِ بی ستاره ای

صدای ِ زنگ ِ ساعت ِ

بازم توو فکر ِ چاره ای..

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5025کپی شد!
1722
۱۰۵