تابوتی از تو مانده بر دوشم

تصویری از تو مانده در ذهنم                 با چشمهای کاملاً بسته

 

برگشته از دنیای پوچی که…                    برگشته از دنیای من،خسته

 

 من در کنارت دود خواهم شد

 

 غیر از همین ته مانده ی سیگار               دنیای من از بودنت خالیست

 

تصویری از تو …نه … نمیدانم                 چیزی به جز دوریت یادم نیست

 

 در انتها مسدود خواهم شد

 

 تابوتی از تو مانده بر دوشم                      ماسیده خونت روی دستانم

 

در چشمهایت دار میبینم                   از کنج دنیایی که پنهانم

 

 خالی تر از دنیام جایی هست؟

 

 با شیشه ی ودکا تحمل کن                        کابوسهای پشت هم دارم

 

در آینه مردی به من میگفت                        از خوابهایت دست بردارم

 

 انگار مستم ،مست مست مست

———————————————————————–

* تقدیم به دوستانی که از من شعر خواسته بودند

 

https://www.academytaraneh.com/4926کپی شد!
1559
۳۱