من و پنجره

عاشق میشم چه ساده با
موندن کنار پنجره
امشب داره بارون میاد
رویاییه این منظره

بارون به شیشه می زنه
چشم ِ منو، تر می کنه
تنها خیال ِ تو گلم
حالمو بهتر می کنه

امشب دارم با پنجره
اشکامو قسمت می کنم
جای تو با این پنجره
دارم رفاقت می کنم

انگاری امشب آسمون
درگیر ِ احساس ِ منه
هر لحظه بارونی میشه
تنهاییمو خط میزنه

حس ِ من و این پنجره
خیلی شبیه هم شده
اونم مثل ِ من امشبو
درگیر ِ درد و غم شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4910کپی شد!
1078
۲۰