پراز تردید

تو روزای پراز تردید بهم دنیام خیانت کرد

تورو از من گرفت و برد خیالمونو راحت کرد

چه جوری عاشقم کردی چه جوری عاشقت بودم

تو دستای کی بود این عشق کی گفت من بی تو نابودم

همین احساس سردرگم یه روزی کار دستم داد

تواز دنیای من رفتی جدایی اتفاق افتاد

همه دنیام تشویشه چقد دنیا بی رحمه

واسه دلکندن از عشقه که حالمو نمیفهمه

بی تو این زندگی هیچه میدونم بر نمیگردی

یا شاید مثه اون وقتا بازم راهتو گم کردی

https://www.academytaraneh.com/4889کپی شد!
969
۱۳