من عاشق ایرانم (ترانه ی مشترک من و ترانه سرای موفق جوان داوود تنباکوچی عزیز -خالق ما بچه های ایرانیم-)

من عاشق ایرانم

من عاشق ایرانم

وطن فقط زمین ایران نیست

وطن که این کوه و این بیابان نیست

وطن دل مردمان ایرانیست

وفا و مهر زنان ایرانیست

وطن هزاران هزار سال احساس

تمام اندیشه های ایرانیست

تکه ای از وطن شب یلداست

تکه ای صبح روز نوروز است

تکه ای متن لوحه ی کوروش

که اساس حقوق امروز است

تکه ای هم دل شکسته ی ماست

مرحمش وحدتی دل افروز است

من و صدها هزار ایرانی

وارث یک خزانه فرهنگیم 

(( این ترانه هم اکنون با اجرای زیبای بهنام روحانی فرد وارث آن عدالتی که گذشت قابل مشاهده است .))

وارث خط زدن به هر جنگیم

هر که غمخوار میهن و وطن است

یاور و غمگسار هم وطن است

فرق اگر بین هر دو ایرانیست

فرق بین دو عضو یک بدن است

من عاشق ایرانم

من عاشق ایرانم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: