باز بارون


معصومی نگاهت لرزه به جونم انداخت

زلالی وجودت از تو یه اشنا ساخت

گفتم که بارونیم گفتم رها از تنم

گفتی بارون قشنگه بذار باهات بمونم

دلم رو دستت دادم گفتم نسوزه از غم

منم می شم بارونت می بارم از تو نم نم

با تو فضای ذهنم پر میشه از شاپرک

گلم اگه دور بشی منم می شم قاصدک

اگه بریم تا ابرا بارون تموم نمی شه

بیا بشیم ترنم نگو که روم نمی شه

آواز دریا می شم ساز موافقم شو

کوتاهه رقص دنیا پس بیا عاشقم شو

معصومی نگاتو سادگی و وفاتو

نمی فروشم به دنیا می بارم از تو با تو

https://www.academytaraneh.com/4795کپی شد!
1042
۲۶