سردی عشق

واسم مثل قدیم ائی
هنوزم من دوست دارم
میدونی نازنین من
همیشه توروکم دارم ؟
برام فرقی نکردی تو
هنوزم عاشقت هستم
نگاه کن خالیِ دَستام
هنوز منتظرت هستم .
باتواُوج یه پروازم
اگه باشی تُو آوازم .
بی تو تنها ترین تنهام
مثال کوهی ازغمهام
همیشه چشم براتم من
مثه یه برگه ی تنهام
شدم قربونی عشقت
چقدر حس میکنم تنهام .
منم اُونکه دوست داره
هَمون مجنون آوارِه
میدونم آخرراهِ
اُمید قلب بیچاره ؟

https://www.academytaraneh.com/4780کپی شد!
1040
۸