قلب سرخورده

وجود من پر از گریه ست، بدون تو چه سرخوردست!

بدون تو پر از غصه، پر از شبهای پر گریه ست!

* وجود من ز شوق توست که اینگونه به یاد توست!

به روزی که تو برگردی دلم همواره یاد توست!

* تا آن روز من نمیدانم چه درگیرم برای تو!

هنوز هم ساکتی اما چه بد میگذشت بدون تو!

* به روی خود نیاوردم به روی خود نیاوردی…!

که میمیری برای من که میمیرم برای تو…!!!

https://www.academytaraneh.com/4763کپی شد!
1344
۲۳