عطر تو

بوی عطر تو پیچیده / توی این اتاق عزیزم
چیزی با ارزش ندارم / که به پای تو بریزم


من دارم دیوونه میشم / تو درمون غصه هامی

حتی توی بی کسیهام  / هر جا که باشم باهامی


این مسیر اشتباهو / من درست به تو رسیدم

بارونو دوس دارم اما  / صداشو از تو شنیدم


تو اگه بد باشی خوبه / یا اگه خوب باشی عالی

نمیدونی که بدونت  /  دارم این روزا چه حالی


بودن تو غصه هامو / دیگه درمون میکنه

رفتن تو دل من رو  / این روزا خون میکنه


مثل اینکه منو تنها / توی جاده ترک کردی

یه امیدی تو دلم هس/ که میگه تو برمیگردی


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4536کپی شد!
1040
۱۱