گل یا پوچ

بجای پرچین ساده / بین ما دیوار چینه
فاصله بین من و تو/ همیشه یه نقطه چینه

تو ی رویا هام همیشه / تو ساحلم نشستی
خسته و غمگین و زارم / سرمن رو سینه تو
می نوازی روی تارم/

توی بازی گل و پوچ / همیشه برنده بودی
حروم شد گل توی دستم /صدای هق هق گریه م
قهقهه خنده تو بودی

پوچ و خالی دستای من / دست من خالی از گل
منمو دو چشم حیرون/ که زده به دست تو زل
خوب بدون برات به سر رفت / زندگیم به پات هدر رفت/ عدد گلهای دستت نرسید فردو نشد هفت

همیشه خواستم بدونم / ته با من بودنت
چی نصیب تو شده؟
آه سردی که یه روز/ تو دیار بی کسی میفته تو دامنت

به چش ِ داورا انگار تو عزیز درُدونه بودی
تو همیشه قهرمان/ بازیایِ / ناجونمردونه بودی

تو که یارم من نبودی/ تو رقیب قلب خسته م
منم اون حریف عاشق / که چش از خطات می بستم

روی تیغ تند و تیزت/ رو زمین خیس ولیزت
منم ا ون شکسته گیتار/ که سرش خورده به دیوار

مث یه حلقه ی نیم باز / کنار چون و چرات ها
پیچیده تو بغض ضبطم / صدای …/؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4343کپی شد!
1113
۱۲