آرزوهام …

یادمه یه روز نشستم
تو خیال پر کشیدم
یادمه تو آرزوهام
نقش چشماتو میدیدم
وقتی که تنها میموندم
به امید یک ستاره
مینشستم زیر بارون
پیش قصه هام دوباره
فکر میکردم تویه دشتم
یه پری اما کنارم
واسه خاطر قشنگت
چه ترانه ایی بیارم
بلبلایی که میخوندن
وقتی که تو رومیدیدن
یادمه فرشته ها هم
دسته دسته گل میچیدن
توی بوته زار قصه
یه درخته سیب نشسته
سرخی سیبای قرمز
دل به لبهای تو بسته
یه نسیم میوزه آروم
رو ورق های خیالم
میگه من نه شکل رویا
نه تبسم محالم … ( کیوان حریری)

https://www.academytaraneh.com/4206کپی شد!
851
۱۱