تماس بی پاسخ!

خیلی مغروری و تو این دنیا

جز خودت از بقیه بیزاری

اما با این همه هنوز برام

ارزش شعر بودنو داری

ادعای خدایی کن حتی

به همه وعده ی عذاب بده

پر شدی از تماس بی پاسخ

یکی شو لااقل جواب بده

می شکنی هرکیو که می بینی

دیگه فرقی نداره کی باشه

نمی گی اون که خیلی نزدیکه

رو خودت خورده هاش می پاشه

دست یه شهرو پر کن از لمست

مث کاری که دست من دادی

بعد خالی کن و برو اما

بدون از چشم شهر افتادی!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/41904کپی شد!
1017
۴۶