پریشونم…

 

«عزیزم یادمه اون روز

 

 تو رو تا صبح گریوندم

 

تو داشتی گریه می کردی

 

منم دنیامو سوزوندم»

 

————————–

 

میخوام که سایه ی غصَّت

 

همیشه باشه دنبالم

 

نمیدونی بدون تو

 

همیشه ناخوشه حالم

 

————————–

 

همین لحظه که تو نیستی

 

با این اشکا پریشونم

 

دیگه اشکی نمونده که

 

 دلُ تا صبح بگریونم

 

—————————–

 

چقددورم از آغوشت

 

همون آغوشِ رویاییت

 

به جز تو هیچکی با من نیس

 

به جز یادِ اهوراییت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نمیدونی که تنهایی

 

چقد سخته؛چقد درده

 

نمیدونی که دوریتَم

 

منو دیوونه تر کرده

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«عزیزم یادمه اون روز

 

 تو رو تا صبح گریوندم

 

تو داشتی گریه می کردی

 

منم دنیامو سوزوندم»

 

 

https://www.academytaraneh.com/4182کپی شد!
755
۳۱