جاده

خیلی ساده..خیلی معمولی

کم کن این فاصله رو

توو فکر با تو بودنم

توو این مسیر روبه روم

به فکر به تو رسیدنم

 

اینقده ادامه میدم

چند قدم تا مرز جنون

تاکه از تو پیدا کنم

حتی شده یه رد و  نشون

 

دلم به کدوم جاده بدم

از کدوم مسیر بیام

عزیز هر ترانه می

همه وجودت رو میخوام

 

دل نمی کنم از عاشقی

تو برام دلیل بودنی

وقتی پای موندنم نیس

تنها بهونه برای موندنی

https://www.academytaraneh.com/4122کپی شد!
1363
۱۹