خدا با توام …

خدا با توام پس حواست کجاس ؟

یه کم دستتو روی شونه م بذار

بگم قهرم از اینهمه فاصله

بگم پس کجایی ؟ بهونه بیار

یه کم بچه شم با تو بازی کنم

ازهرچی بدون توئه بگذرم

بخندی برام دستاتو وا کنی

می خوام توی آغوش تو بپرم

بذار عشق تو تا وجودم بره

که این حادثه حس بی انتهاس

بگو که شنیدی … همه حرفمو

خدا با توام پس حواست کجاس ؟

خدا با توام … با منی … خلوته

چقدر خوبه که از خیالت پرم

بگیری اگه از سرم سایه تو

تحمل ندارم … زمین می خورم

یه شب دعوتم کن بیام آسمون

بگو مدتی رو کنارم بمون

صدا کن خدا اسم کوچیکمو

بگو شعر تازه نوشتی … بخون

بذار عشق تو تا وجودم بره

که این حادثه حس بی انتهاس

بگو که شنیدی … همه حرفمو

خدا با توام پس حواست کجاس ؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3969کپی شد!
1151
۱۴