راست میگن که خاک سرده

منو فراموش کردن،راست میگن که خاک سرده

من همون آدمیم،که یه عمر باهاشون زندگی کرده

راست میگن که بعدِ مرگ،چیزی جز قاب عکس نداری

فراموشم میکنی ساده جوری که جای مــَکس نذاری

راست میگن که خاک سرده،چه زود از یاد میــــری

چه زود فراموشم کردیو خاکسترمو تو به باد میدی

**راست میگن که خاک سرده،فرقی نداره کی توش باشه**

**یه سنگ قبر ساده و یه بیت شعر که روش باشه**

**تا چهل روز سنگ قبرت پر از گــُـلُ اشک دیگرونه**

**راست میگن که خاک سرده،بعد چهل همه چی تمومه**

بر اساس ملودی
سبک متال/دَشتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/38141کپی شد!
2401
۲۰