حس خالی

یه حسی تو دلم میگه که این قصه تموم میشه

تو این روزهای تنهایی ازت حسم چه دور میشه

تو چشمات گریه می بینم تو دنیای منی حالا

تو دنیای قسنگی که شدی تعبیر این رویا

نگو قسمت همین بوده که ما از هم جدا باشیم

تو این روزهای تنهایی رفیق گریه ها باشیم

یه حسی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/37880کپی شد!
971
۱۴