گل ساری

ای گل ساری دلم واست می میره
تو عزیزی ، نباشی دلم اسیــــــره
هر کجایی می کشیدم درد هجرت
بی تو ای یار دلم آتیش می گیره
نگو می خوامت چـه زود
بر دلت صدهــــــا درود
صبر کن دوســـت دارم
دیدنت دل را ربـــــود
تو می دونی سالها درویشتــــــــم
همدم گلهای باغ و پیشتـــــــــــم
بی تو زندگی که خیلی سَـــخ شده
سایه گستر دل می دونی خویشتم
نرو بی چون و چرا
نگو دنبالم نیـــــــا
در پناه یاد تـــــــو
در صفا هستم خدا

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3769کپی شد!
928
۲۱