تقدیر ما

تقدیر ِ ما این بود
از هم جدا باشیم
ما بی گناه بودیم
تقدیر ِ ما این بود

اون لحظه هایی که
از خنده می مُردیم
حسی به من میگفت
قلب ِ تو غمگین بود

با خاطرات ِ تو
عمری رو سر کردم
اون خاطرات ِ تو
از من فراری شد

حس میکنم امشب
تنها تر از پیشم
کار ِ دل ِ ساده م
شب انتظاری شد

از تو چقد دورم
از من چقد دوری
دوری ولی الان
پیش ِ منی انگار

از تو نمیرنجم
با اینکه رنج میدی
رنجتو دوس دارم
تنهام نذار اینبار

تقدیر ِ ما این بود
تقدیر ِ هم باشیم
این قصه ی شیرین
فرهادو کم داره

من با تو خوشبختم
من بی تو میمیرم
خیلی دلش تنگه
این قلب ِ بی چاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3452کپی شد!
996
۲۲