خیانت

کنارم بمون

کنارم بمون و خیانت نکن
به احساس مردی که تو مشتته
زمین میخوره سخت توی خودش
کسی که به این سادگی پشتته

یکی که عمیقا کنارت خوشه
بدون خط و خال و بی حاشیه
یه آدم که بعد تو خوشبختیاش
به شدت دچاره فرو پاشیه

اگه رد بشی زندگی بعد تو
از این خونه پاهاش و پس میکشه
هواش و نگه دار و یادت نره
که این خونه با تو نفس میکشه

یه دیوونه میشم بدون چشات
میشینم سر کوچه بغ میکنم
زمین میکشم آسمونا رو بعد
یه دنیا رو بی تو قرق می کنم

پر از بغض میشم پر از انفجار
غرورم به یادت زمین میخوره
قدم میزنم کوچه ها رو ولی
مسیرم به میدون مین میخوره

پر از حس مرگم تو این لحظه ها
نخوا بی تو این زندگی سخت شه
یه نامردم اینجا اگه بعد من
بذارم کسی با تو خوشبخت شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/34296کپی شد!
1417
۷۵