عشق کوچه ای

باور میکردم  باور میکردم

دوست دارم من  دو ست دارم من

عشقم  عشقه تو  عاشقم عشق من

دوست دارم من  دوست دارم من

میومدی تو کوچمون سر می زدی

از کنار دل  من یواشکی  پر میزدی

دوباره  صدای اون کبوترا تو کوچمون

 توی کوچمون میومد صدای هر دوتا تون 

تو به من قول دادی کهدلم  و به کس ندی 

چرا من ندیدمو تو به کس دادی اونو

تو به کس دادی اونو

تو به کس دادی اونو

باور میکردم  باور میکردم

دوست دارم من  دو ست دارم من

عشقم  عشقه تو  عاشقم عشق من

دوست دارم من  دوست دارم من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/32987کپی شد!
1211
۵۸