چترت رو برندار…

چترت رو برندار ، ابریه آسمون

با من کمی بیا ، راهو قدم زنون

این احتمال هست بارون بباره باز

دست منو بگیر ، رویامونو بساز

بارون که میزنه چشماتو هم بذار

خیس از علاقه شو بانوی بیقرار

با ریتم قطره ها با من برقص عزیز

تو این شب سپید ، غماتو دور بریز

با خنده ای بیا ، لبهامو مزه کن

دل به دلم بده ، دنیامو تازه کن

با من یکی بشو باز زیر نور ماه

عاشقترم بکن ، تنها با یک نگاه

https://www.academytaraneh.com/32251کپی شد!
1113
۹