وانمود ….

ببین امشب چه جوری عاشقانه

تو با احساسی که یک عمره بوده

نگاهش میکنی شاید بفهمم

مراعاتش کنم چون روت حسوده

 

مراعاتش کنم  یعنی یه وقتی

چشامو عاشقانه بت ندوزم

تا خوشحالش کنی و من به جاتون

پر از بغض و ریا شه حال و روزم

 

چه دنیای عجیبی وقتی جسمت

باهامه – روحت اما دست خورده

چه احساس عجیبی وقتی عشقت

تمام عقلمو از بین برده

 

ببین امشب همه بیچارگی ها

داره آوار میشه روی قلبم

داره احساسمونو میسوزونه

اگه احساسی باشه – درک کردم

 

ضمانت میدم این عاشق شدن نیست

که رویاشو بهم ترجیح میدی

تمام حرفم امشب با تو اینه

تو عشقو اشتباه توضیح میدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: