الهی آواره شه!

ابرآسمون من *دلش میخوادبباره
اونکه دلم باهاش بود*دیگه دوسم نداره
اشک چشام یه دریا*چندروزیه که رفته
دیگه به یادمن نیس*نمیدونی چه سخته
آخه اون قسم میخورد*بدون من میمیره
اماحالارفته و*دست اونومیگیره
خسته شدم خدایا*ازعشق این آدما
الهی مثل خودش*عشقش بشه بیوفا
الهی دنیاواسش*بشه مثل یه قفس
الهی آواره شه*یه جاغریب وبی کس
دارم دعامیکنم*یه روزخوش نبینه
ازهردستی که میده*باهمون دست بگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3060کپی شد!
1025
۴۴