چرا

چرا

هنوز نمیدونم چرا عمر دقایقم شدی
همین خودش سوالیه چی شد که عاشقم شدی
نه شرط و نه شروطی بود تو عشق بی ریای تو
چه ساده باورت شدم ای نفس هام فدای تو

تو از نگاه تازه ای به خواب من خیره شدی
تو بر سپاه خستگیم عاشقونه چیره شدی
قصه به قصه قلبمو نوشتی روی باورت
تموم دلواپسی ها پاک شدن از تو خاطرت

ابریشم دستهای تو بستر عشق من شده
شهر نگاه تو برام جایی مثه وطن شده
چه ساده و چه بی ریا عمر دقایقم شدی
لباتو واکنو بگو چیشد که عاشقم شدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/30550کپی شد!
1034
۵