نعمت

نعمت
سجاده های بی ریا
امروز پهن است نزد ما
آئین رحمانی کنید
این دل چراغانی کنید
شاید بیاید نزد ما
آن دلبر شیرین لقاء
ار دلبر آید نزد ما
بر دامنش گیرم سرم
آنگه صفا باشد صفا
آنگه صفا باشد صفا
آئید ای اهل وفا
ما رابسازید باصفا
یک لحظه ای شادی کنیم
دل را چراغانی کنیم
گر دل چراغانی شود
نعمت فروانی شود
نغمت رود از جمع ما
نعمت ارزانی شود
سید جعفر بدیعی ۲۰/۱/۱۳۹۱
لطفا با آهنگ بخوانید مدیر محترم سایت اجازه بفرمائید در رابط با این اثر ناقابل دوستان ترانه سرا نظر بدهند چون برای بنده مهم است و می تواند ورودم را به دوستان آسان تر کند از طرفی شما استادید و می دانید از هر سری یک مطلبی می تراود که در جای خود نیاز به تامل دارد با تشکر بدیعی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: