دوبیتی

هنوزم رنگ چشمات روبرومه
نمیدونم چپ وراستم کدومه
ولی میدونم از بس که ملوسی
اگرعاشق بشم کارم تمومه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: