دوبیتی

هنوزم رنگ چشمات روبرومه
نمیدونم چپ وراستم کدومه
ولی میدونم از بس که ملوسی
اگرعاشق بشم کارم تمومه…

https://www.academytaraneh.com/2863کپی شد!
732
۱۰