بی احســــــــــاس

واسه برگشتن ِ تو

من وساطت میکنم

به نگاه ِ آینه هات

همش حسادت میکنم


اما تو خندیدی

به تمام ِ عشق ِ من

دستمو رد کردی

دستای عاشق ِ من

***********************************

من واست گریونم

 تو به من میخندی

 روی احساس من

 چشمات ُ میبندی


من به تو دل بستم

تو به بی احساسی

من پُر از باریدن

تو چه بی احساسی


 ***********************************

باید از یاد برم

باید اینجا نمونم

 تو مسیر ِ عشقمون

دیگه تنها بمونم

 

دیگه احساس ِ منم

مثه آینه ها شده

سنگِ آینه شکنی

میشکنی،میگی مــُــد ِ

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2862کپی شد!
1305
۱۲۷