بارون

وقتی که بارون میزنه؛اول عاشق شدنه؛
انگار تموم آسمون؛بی کم وکسر مال منه
وقتی دلم شاده هنوز؛که برمیگردی تو یه روز
اسیر نمیشم تو غروب؛نمی میرم تو تبو سوز
آره؛قشنگه روزگار؛بالمس بارون و بهار
قشنگه وقتی تو باشی؛نمی میرم باغم یار؛
ابراواسم قصه میگن؛قصه عاشق بودنو
قصه روزرفتنت؛قصه باتو بودنو؛
دیوونه میشم ازفراغ؛ازدردتلخ انتظار
بسه سفربارون من؛برمن تشنه تن ببار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2718کپی شد!
1091
۱۲