تقویم هر سال

توی تقویم هر سالم
تورو بی وقفه کم دارم
برای دیدنت هر شب
تو رویا آینه میذارم
.
.
.
.
(مهیار شمس)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2665کپی شد!
1068
۱۴