دیگه به دنیا اعتمادی نیست

دیگه به دنیا اعتمادی نیست
وقتی تن آزادگی سرده
وقتی بهای زندگی مرگه
وقتی چراغ سبز هم زرده

حرفاموکشتم ، بغضم و خوردم
از دست این دنیای بی احساس
وقتی نمی فهمن که چی میگن
این بی شعورای خدا نشناس

از کل دنیا چی برام مونده
غیر از دوسیب و چائی و املت
هی گریه کردن وقت جُک گفتن
خنده کناره گریه ی هَملت

این روزها روزای خوبی نیست
وقتی قراره بی تو باورشه
وقتی قراره اعتقادامون
تو راه این آزادی پرپرشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2624کپی شد!
1078
۲۶