فراموشی

فراموشی شده کارت منو یادت نمیاری
چرا سرده نگاه تو؟بامن که خاطره داری
همه دنیاتو ول کردی میخوای تقدیر کی باشی
منو رد کردی و رفتی میخوای درگیر کی باشی؟
تو رویاهات کنار من خودت آینده میساختی
همش باد هوا شد رفت تو هم مثل خودم باختی
کجا میخوای بری بی من همه جای زمین سرده؟
نبودت روی احساسم به این دنیا اثر کرده
میخوای درگیر کی باشی با این احساس بیچیده ؟
کی ساده عاشقت میشه کی قلبش رو بهت میده؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: