ممل آمریکایی

فیلم سیاه سفیدتم ، رنگ باخت برای آدما
لوطی بازیو تموم کن ، لوطی جا نداره اینجا

قسم خدارو خوردی ، اهل حق خوری نباشی
با شرافتت نوشتی ، رو زخمی نمک نپاشی

گفتی مرد اگه بمیره ، با هوس عجین نمیشه
یقه باز کردیو گفتی ، خاکی ام واسه همیشه

دیوونه ای دیوونه ای ، مث ممل آمریکایی
از غریبه خوردی اما ، خسته از هر آشنایی

بسته من،ای من تنها ، مردی مُرد از بعد فردین
طهمتا پشت سرت موند ، باختی پای هر چی آئین

بسته من،ای من تنها،شهر غیرت سوت و کوره
ته عشق رسیدن امروز ، کمی نزدیک خیلی دوره

معرفت تو اون روزا بود ، روزایی که نون غذا بود
روزایی که زیر مشکل ، هر رفیق اند ِ وفا بود

دیوونه ای دیوونه ای ، مث ِ ممل آمریکایی
از غریبه خوردی اما ، خسته از هر آشنایی

https://www.academytaraneh.com/2398کپی شد!
1138
۱۷