نباید نه باید

نباید توی کوچه پا بذارم

نباید خونه رو تنها بذارم

نباید هر نفس رنگت بگیره

نباید لحظه هام بی تو بمیره

 

نباید خواب باشم نه بیدارت

نباید جاده باشم نه دیوارت

نباید تو شبای بیقراری

نه بیدل بمونم نه دلدارت

 

نباید پرشم از تو، نه میشه کم شم از تو

نه میشه رد شم از تو، نباید غم شم از تو

 

نباید مثل امروز، غمت فردای من شه

نباید مثل دیروز عطرت هوای من شه

نه میتونم بمونم، نه می تونم جدا شم

نباید بی تو باشم ، نباید با تو باشم

 

نباید پر شم از تو، نه میشه کم شم از تو

نه میشه رد شم از تو، نباید غم شم از تو

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/2387کپی شد!
936
۳۱