منوبااغوش گرمت قبل رفتنت بکش

منوبکش،من ازاین زندگی سیرم
منوبکش،من ازرویای تو میرم
منوبکش،که این دنیابرام تاره
منوبکش،که روزام رنگ اجباره

چقدرعاشقانه خواهش میکنم،جونم وازم بگیری
امابااین همه بازم،بعدمردنم تومیری

این عذابه که همیشه،خودم وتنهابدونم
شعرعشقی که دروغه،واسه ی دلم بخونم

ندونستم که نگاهت، یه فریب عاشقانس
توبگوکه سهمم ازتو،یه نصیب منصفانس؟

مردنم به دست عشقی، که توباورم نشسته
توبزن غمت نباشه، سادگی منو شکسته

قبل کشتنم یبارم، لباتو بزاز رولبهام
تاکه تولحظه ی اخر،فراموشم بشه تنهام

منوبکش منوبکش

منوبااغوش گرمت قبل رفتنت بکش…

https://www.academytaraneh.com/23823کپی شد!
1127
۳۳