آسمون چشمات

آسمون چشم تو، اَبریه باز

داره غمگین میشه ، بارونیه باز

چقدر، غُصه روقلبم میشینه

وقتیکه ،چشمای تو، غم میگیره

مثه اُون ، لحظه که بارون میزنه

غم میآد ، به قلب من سَرمیزنه

توُ، تموم ساعتای خیس شب

تو میدونی ،که دلم مُنتظره

واسه گم شدن توغُربت چشات

عُمریه دِل ،داره پَرپَر میزنه

بخُدا ، توغُربت نگاه تو

گُم میشم ، توظلمت چشای تو

من همه ، داروندارم و میدم

تاکه یک لحظه بشم، فدای تو ،

تو، چشات بهارویادم میآره

وسعت جنگل و، یادم میآره

اگه طوفانی نباشن اُون چشات

آبیِ دریا رو، یادم میآره

گُم شدم، من ، توی شبهای چشات

یهوقُربونی شُدم ، پیش نگات

توخودت میدونی ، عاشقت منم ؟

تنها محتاج نگاه اون چشات؟

مثه یه ، ساقۀ لَرزونِ تَنَم

بی تو،من عُمریه که جُون میکنم ،

یهو قُربونی میشم پیش نگات

تا تویک لحظه دلم بشه فدات

https://www.academytaraneh.com/2261کپی شد!
827
۱۷