شاپرک

شاپرک ، شاپرک ، بر گُل من پا نزن
دلبرک ، دلبرک ، چشمکی شیدا نزن
ناز نازی شدی ، دلبرِ بازی شدی
کف نکن به غم ها ، سرورِ آزی شدی
دخترک ، دخترک ، سفر به این بهونه
رفتی دلم عزا رفت ، بی وعده بی نشونه
بیخوابی سر کشیدم ، از درد و غصه هایت
شب ها سحر نخفتم ، دل شادِ خنده هایت
مهمون آسمونم ، ماه و ستاره هایش
یادِ تو را فراموش ، یک لحظه با نمایَِش
شاپرک ، شاپرک ، بارون زده به خونم
از دوری غم تو ، سیلی زده به جونم
بیا نرو دوباره ، بمون در آشیونه
در کلبه ی دل من ، عشقُ بگیر نشونه
دلم به خواب رفته ، با صدایِ مهربونت
سرودِ مستیِ دل ، چشیدم از زبونت

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۳/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2247کپی شد!
770
۲۷