رویا

خیال خواب ندارم ، تو کنارم خوابی

شب من روشن نیست، وقتی تو نمی تابی

تو و مهتاب و پیانو، همه دنیا اینجاست

من به تو دل بستم ، چقد این شب زیباست

 

نشستم پای خوابت ، چه بی اندازه دلبندی

من غرق تماشاتم ،که تو خواب هم می خندی

نشستم پای خوابت، ولی انگاری یک رویاست

تنت فرسنگ ها دورو، خیالت هر لحظه اینجاست

 

شب و روزم شده اینکه ، بی تو تنها با تو باشم

بشکنم فاصله هارو ، از تو باشم تا تو باشم

خیال خواب ندارم ، تو کنارم  نیستی

بگو هر جا که باشی، مثل من،ما هستی

 

نشستم پای خوابت ، ولی انگاری یک رویاست

من و مهتاب و پیانو ، تموم دردم اینجاست

https://www.academytaraneh.com/2164کپی شد!
912
۲۱