تظاهر

ســـخته کنــــارم باشـی اما فکرت

درگیــــر دلــداده ی دیــگـــــه باشه

نگات که این روزا با من غریبه ست

مســـافر جـــاده ی دیگــــــه باشه

سکـــوت تو پــر از حدیث و حــرفه

عوض شـــدی فهمیدنش آســونه

تــحملم ســختـه بــــرات این روزا

مــــی ذاری و میری به هر بهــونـه

حــقیــقـت قلبتـــو حــــاشـــا نکـــن

چشات به چشمام کـه دروغ نمیگن

می گن که مرگ یه بارو شیون یه بار

دلـت رو از این عشـــق مــرده بککن!

گـــــلـــوی اعـتمـــادمــــو گــــرفتــــه

شکّــــی کـــه این روزا دیگه یقینــه!

تیــــغ خیـــانـت رگ عـشقمــــو زد

وجــود من با مرگ شده “قــرینــــه”

نبــــودنت بهتـــــره تا کــــه با تــــو

باشـم ولـــی تو رو نداشته باشم!

به جـــای عشق ایندفـه گرد نفرت

رو صورت رابطــه مـون می پاشم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2155کپی شد!
819
۲۱