با من باش

تموم لحظه هام پرشد ازعشقت
نمیدونی چقدر دل بیقراره
من ازدنیای بی تو میگریزم
نگاهم جزتومقصودی نداره
نمیونی چقدر خوبن غروبا
تاوقتی باتوام بانوی پاییز
تومیخندی جهان زیباترازقبل
توغمگینی دلم ازغصه لبریز
بیاباش؛عاشقی کن این خزونو
تاباهم پای فصل نو بشینیم
بذار دنیابدونه نازنینم
که ما؛لیلاومجنون زمین ایم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2136کپی شد!
669
۱۳