لیلا

لالا؛لالابخواب لیلای قصه؛تموم شد؛عاشقارفتن ازاینجا
اگه اینجابمونی؛بی نصیبی؛تو هم میشی مثل من تکوتنها
لالالالا؛بخواب؛دنیاقشنگ نیست؛بجزغصه تواین دلای تنگ نیست
تموم جاده هاسمت سقوطن؛کسی دیگه باقلب ما یرنگ نیست
لالالالابخواب راه خیلی دوره؛تموم جاده بازم بی عبوره
فقط آوازغم میادازاینجا؛لب بوم دل مابوف کوره
لالالالابخواب فرداسیاهه؛پرازدرده بازم لبریزآهه
میره بالای دارشوم نیرنگ؛دلی که راستی راستی بی گناهه
لالالالابخواب شب بی فروغه؛نگاه آدمکهاهم دروغه؛
تموم عاشقامسخ سکوتن؛دلابازار سرتاپاشلوغه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2068کپی شد!
970
۱۶